Aké je Tvoje meno? *

 
A čo Tvoje priezvisko? *

 
Teší ma {{answer_JiwTotrlOeQM}}. Kedy si sa narodil/a? *

 
Určite to bol super deň... Narodil sa niekto výnimočný ;) V akom to bolo meste? *

( Uveď miesto narodenia)
 
Odkiaľ si? *

(Uveď mesto a smerové číslo)
 
A čo ulica a popisné číslo? *

 
Ďakujeme {{answer_JiwTotrlOeQM}}. Na aké číslo Ti môžeme volať? *

 
{{answer_JiwTotrlOeQM}}, čo Ty a práca s mládežou? Máš už nejaké skúsenosti v tejto oblasti? *
 
{{answer_JiwTotrlOeQM}}, uviedol/la si, že máš skúsenosti v práci s mládežou. Napíš nám, kde sa angažuješ a čo zahŕňa Tvoja práca s mládežou. *

 
Ďakujem za základné info... Poďme teraz k programu. Odkiaľ si sa dozvedel/a o programe "Rozvoj medálnej gramotnosti"? *

 
*Ešte vydrž... už len pár otázok ;) "
*

 
{{answer_JiwTotrlOeQM}}, ako hodnotíš svoju mediálnu gramotnosť teraz? *

 
Čo očakávaš od tohto programu ? *

 
Máš nejakú stravovaciu výnimku?

(napr. bezlepkovú stravu a pod. Nie vždy vieme zabezpečiť stravu pre všetky stravovacie výnimky, ale ak je to v našich možnostiach, radi to pre Teba urobíme.)
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. *

(Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby použitia, v rámci vzdelávacieho programu "Rozvoj mediálnej gramotnosti")

Tešíme sa na Teba
Tím V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Powered by Typeform
Powered by Typeform