Vyplnením tohto formulára sa prihlasuješ na vzdelávanie.

Pre úspešnú registráciu budeš k tomuto prihláseniu potrebovať ako prílohu, odporúčanie z organizácie (pdf. formát) v ktorej pôsobíš a ktoré je nevyhnutnou súčasťou prihlášky.

Termíny programu: 22.- 25. 10. 2018 a 6.- 9. 12. 2018

Miesto konania programu: SINAJ City Hub, Trstená

Garant a lektor programu: Tomáš Pešek - skúsený lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné zúčastniť sa na oboch termínoch a absolvovať min. 45 hod. z celkovej časovej dotácie 50 hod.

Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

Prihlásiť sa
press ENTER
{{answer_oN6PYOuq6vPH}}, práve si sa záväzne prihlásil/a na vzdelávanie.

Pozri si svoj e-mail, kde sme Ti odoslali potvrdenie registrácie aj ďalšie potrebné informácie.

Tešíme sa na Teba

Tím V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže