Tento typeform nepřijímá nové odpovědi
Prihlasovanie sa na doučovanie cez WEB je ukončené, z dôvodu naplnenia kapacít doučujúcich. Ďakujeme za pochopenie